Розробка соціальних
брендів та проектів
O2 - Social Brand Building Solutions O2 - Integrated Marketing Communications O2 - Internet Marketing O2 - Direct Marketing
Запрошуємо до співпраці

Агентство соціального маркетингу О2 активно впроваджує в Україні принципи соціального маркетингу в програми і проекти своїх Замовників: соціально відповідального бізнесу, державних структур, НКО.

Основне наше завдання - це зміна неефективних моделей комунікації для максимізації ефективності інвестицій наших Замовників
Ми розробляємо ефективні рішення і продукти, що сприяють розвитку Вашої компанії та соціалізації Ваших брендів, спрямованих на благополуччя споживачів у довгостроковій перспективі, а не просто задоволення їх короткострокових потреб.

Що необхідно для створення та реалізації соціальних проектів і програм?

1 . Стратегія
Перш ніж запропонувати Вам розробку соціального проекту, ми повинні зрозуміти, чим живе ваша компанія, а також вивчити потреби ваших споживачів.
Дослідження соціального запиту споживача дозволяє нам виробити стратегію і тактику проекту або програми, зробити його успішним, тобто затребуваним суспільством.

2 . Концепція
Ми пропонуємо вам концепцію соціального проекту: синергія стратегії, змін, створення цінностей Вашої компанії, продукту, персоналії.

3 . Розробка і реалізація
На даному етапі соціальний проект чи програма впроваджується в життя.
Ключові дії:
• план реалізації проекту та таймінг;
• моніторинг та оцінка процесу;
• збір зворотного зв'язку від стейкхолдерів (первинних і вторинних);
• коригування в плані реалізації на підставі даних зворотного зв'язку;
• реалізація плану проекту.

4 . Оцінка і заключний етап
Метою оцінки є зіставлення кінцевих цілей проекту із запланованими.
Ми завжди оцінюємо важливі фактори, що впливають на реалізацію проекту ще в процесі планування. І пропонуємо ряд ключових заходів, що дозволяють уникнути ризиків по зміні показників у знаннях і поведінці людей. Заходи можуть бути короткострокові, середньострокові або довгострокові.
Ми надаємо не тільки результати проекту, а й даємо глибоку оцінку процесу його проведення. Дану інформацію представляємо в звіті про оцінку з аналізом початкових цілей, методів, результатів та рекомендацій щодо подальших дій.

Запрошуємо до співпраці волонтерів
Агентство соціального маркетингу О2 пропагує та підтримує принципи корпоративного волонтерства.

Ми підтримуємо проекти, спрямовані на освіту, розвиток дітей, здоровий спосіб життя, захист навколишнього середовища, а також розробку проектів доступних продуктів і послуг, охорони здоров'я (в рамках програми СВІТ ПРОТИ БІДНОСТІ).

Для того щоб успішно розвиватися в сучасному світі, організації повинні оновлюватися. Рушійною силою всіх соціальних змін є ініціативна і освічена молодь. Тому, крім внутрішніх програм розвитку персоналу, ми реалізуємо соціальні ініціативи, спрямовані на навчання і формування Лідерства, подолання дефіциту практичних знань і компетенцій у молоді. Ми усвідомлюємо, що виховання і навчання молодих фахівців сьогодні - це стійкість і успіх в майбутньому.

Якщо цінності та місія Агентства соціального маркетингу О2 відповідають Вашим переконанням, ви ініціативні, соціально відповідальні і готові поєднувати роботу і навчання, відправляйте своє резюме за адресою: info@o2.ua