Розробка соціальних
брендів та проектів
O2 - Social Brand Building Solutions O2 - Integrated Marketing Communications O2 - Internet Marketing O2 - Direct Marketing

Група соціального бізнесу О2 планує навчати студентів соціальному бізнесу з метою формування активного громадянського суспільства в Україні15 листопада 2013 на базі Київського національного університету технологій та дизайну відбулася Всеукраїнська наукова конференція молодих вчених та студентів на тему: «Актуальні проблеми та перспективи розвитку маркетингового управління».

Послухати провідних українських практиків і молодих вчених приїхали студенти з 25 ВНЗ України. Виступаючи перед студентами на початку конференції, проректор з наукової та інноваційної роботи, д.т.н. професор Віктор Каплун висловив надію, що наукова діяльність учасників стане хорошою основою для підвищення кваліфікації майбутніх фахівців у сфері маркетингової діяльності підприємств і організацій різних галузей промисловості та економіки.

Крім молодих вчених, практичним досвідом зі студентами поділилися провідні маркетологи.
Зокрема, президент ГО « Центр соціального лідерства», засновник і СЕО Групи компаній соціального бізнесу О2 Октябрина Лісовська, виступаючи перед учасниками конференції з презентацією «Соціальний маркетинг в Україні: технології нової ери», розповіла про соціальний маркетинг і роботу «Групи соціального бізнесу О2 »у цьому напрямку.

«Соціальний маркетинг - це напрям, що використовує інструментарій класичного маркетингу для поліпшення життя, як окремих людей, так і  суспільства в цілому. Таким чином, соціальний маркетинг є механізмом  узгодження потреб споживачів - стейкхолдерів - суспільства, бізнесу і держави. Чим масштабнішим стає бізнес, тим більше уваги він приділяє програмам соціальної відповідальності. Це не означає, що малий і середній бізнес не можуть і не хочуть бути соціально відповідальними. В Україні з кожним роком зростає кількість соціальних підприємців. За даними моніторингу відкритих джерел більше 200 компаній заявили про свою соціально-відповідальну діяльності у  2012 році. Ми впевнені, що це далеко не всі, хто в реальності створює і реалізовує соціальні програми» - зазначила Октябрина Лісовська.

Розкривши перед слухачами модель соціального маркетингу, Октябрина Лісовська запросила зацікавлених у розвитку соціального бізнесу в Україні студентів взяти участь в освітньому проекті компанії «Струм», який допоможе сформувати пул молодих лідерів соціального бізнесу. В рамках проекту по всіх регіонах України проводитимуться лекції з основ бізнесу, правових основ підприємницької діяльності, управління фінансами, соціального маркетингу і PR і т.д. Важливо відзначити, що навчальні програми будуть ґрунтуватися на практичних прикладах проектів соціального бізнесу та КСВ програм.

Закінчуючи виступ, засновник Групи компаній соціального бізнесу О2 нагадала студентам, що кожен з нас повинен нести персональну відповідальність перед суспільством за свої справи і вчинки - це головний шлях до сталого розвитку держави.

«Нічого не зміниться доки кожен з нас не відчує себе відповідальними за те, що відбувається всередині нас, навколо нас, поруч з нами! Ви повинні вірити в себе і свої можливості! Щоб змінити світ, необхідно змінити себе. Будьте інноваційні, активні і професійні. Знайте про нескінченний варіант можливостей для успіху і стабільності себе, своєї групи, своєї країни. Ви - це майбутнє»- сказала О. Лісовська.

Конференція відбулася за підтримки Міністерства освіти і науки України, Всеукраїнської громадської організації «Українська асоціація маркетингу», Хмельницького національного університету та Групи соціального бізнесу О2.

Прес центр